สินเชื่อ ที่เกี่ยวกับ sme

Posted: August 4, 2011 in สินเชื่อ
Tags: ,

บัตรเครดิตสินเชื่อที่มีอยู่ตอนนี้ที่ได้รับความนิยมในการขอสินเชื่อก็คงจะเป็นสินเชื่อบุคคลที่เอาไว้สำหรับผู้ที่มีกิจการเป็นของตัวเองและผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อบุคคลเพื่อนำเงินไปต่อยอดทางธุรกิจ หรือ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถยนต์ที่มีการโฆษณาของธนาคารกันอย่างแพร่หลายกันในตอนนี้ ในส่วนของ SME ก็หมายถึงการทำธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งธุรกิจ sme ก็สามารถที่จะขอสินเชื่อเพื่อทำธุรกิจได้ ธุรกิจที่มาขอสินเชื่อในรูปแบบนี้ยกตัวอย่างเช่น ร้านอินเตอร์เน็ต,ร้านหนังสือเช่า
หรือธุรกิจอื่นๆที่เป็นธุรกิจไม่ใหญ่จนเกินไป.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s